HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT
HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
21. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE
S P L I T, 19. - 23. travnja 2004
.
HOTEL MARJAN
 
     
O seminaru
voditelji, odbori, prijave i informacije, kotizacija, prijava smještaja ... više
     
Program
liječnici, medicinske sestre ... više
     
Društveni program
... više