HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT


HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA

P R O G R A M

25. SEMINAR ZA LIJEČNIKE
I MEDICINSKE SESTRE

 

O programu

Preliminarni program i informacije o seminaru

Program za liječnike

Program za medicinske sestre

Društveni program

 


SPLIT
14. do 18. travnja 2008.
HOTEL "MARJAN"

www.kbsplit.hr/hpps.htm

Generalni sponzor 25. seminara: