HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT -KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI

HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
Split, 20. - 24. travnja 2015.

32. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE

PROGRAM

Program 32. seminara (PDF)

Registracija i smještaj (PDF)

Društveni program (PDF)

Natrag