HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT -KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI

HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
Split, 18. - 22. travnja 2016.

33. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE

ZNANSTVENI PROGRAM

Program 33. seminara (PDF)

Natrag