Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365738
                  HPPŠ
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X   Vol. 45 Suppl 1 2000
PAEDIATRIA CROATICA
Paediatr Croat  Vol. 45 TRAVANJ 2001. Supl 1 Vol. 45 APRIL 2001. Suppl 1 (1-246)
Suplement sadrži predavanja održana na XVIII. seminaru Hrvatske proljetne pedijatrijske škole u Splitu od 23. do 27. 04. 2001. godine.


PRIMJENA ANTIBIOTIKA U DJEČJOJ DOBI

VJEKOSLAV KRŽELJ

Antibiotici su najčešće upotrebljavani lijekovi u dječjoj dobi. Farmakokinetika antibiotika u djece se razlikuje u odnosu na odrasle što je osobito izraženo u nedonoščadi i novorođenčadi. Osobitosti apsorpcije, distribucije, biotransformacije i izlučivanja lijekova u djece uvjetuju odabir i doziranje antibiotika. Primjena terapijskih protokola za odrasle bolesnike u djece često je neadekvatna i potencijalno opasna te se pri odabiru i određivanju doze antibiotika treba služiti provjerenim i pouzdanim uputama za dječju dob.